MediaCampjpg
StreetCampjpg
sciencecampjpg

MADE BY KIDS tager sit udgangspunkt i, at børn selv skaber og gør. Kernen i MADE BY KIDS er derfor en række flerdages camps med forskelligt indhold, der alle har leg, nysgerrighed og begejstring som omdrejningspunkt for lærerige oplevelser. Her er børnene uden deres forældre, og skal arbejde sammen i børnegrupper.

Vi tror på at skabertrang og virkelyst skal drive samfundet fremadrettet. Kreativitet, samarbejde og åben problemløsning er fremtidens kompetencer. Derfor er det vigtigt, at præsentere vores børn og unge for mulighederne, der hvor de er i deres liv.

Vi vil skabe kvalificerede camps, som kan være med til at bygge bro til de unges fremtidige uddannelser og ikke mindst vise, at livet er fyldt af muligheder, hvis blot man tør lade sig begejstre. Det er ikke læring, men seriøs og udfordrende leg, som skal skabe nysgerrighed, lyst til mere og rollemodeller for andre børn.